Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Danmark language:Dansk
VidéPro-3.jpg

Software og teknologi til affalds-, genbrugs- og ressourcebranchen

Brancher

Én platform til alle forretningsområder

AMCS-platformen er udformet til at dække end-to-end-processerne af en lang række forretningsområder på tværs af brancherne. Platformen passer til virksomheder med enkelte affaldsfraktioner, men kan også skaleres til store virksomheder med flere forretningsområder, således at alle af affaldsrelaterede tjenester leveres. Alt-i-én-platform.

Kommunalt- og husholdningsaffald

Platformen håndterer hvert enkelt behov for indsamling og genbrug af kommunalt- og husholdningsaffald, herunder fuld understøttelse af ’pay-as-you-throw’-support. Uanset om du indsamler affald baseret på stamruter, anvender mere dynamisk planlægning af indsamling eller bruger avanceret trådløs sensorteknologi til at planlægge indsamling. Platformen dækker det hele.

Erhvervs- og byggeaffald

Beskæftiger du dig med erhvervs- eller byggeaffald? Den branchespecifikke softwareplatform dækker også disse fraktioner. Komplekse prismodeller, håndteringen af logistik i relation til forskellige containertyper, integration til køretøjer og vejebroer og kompliceret fakturering.

 

Genbrug

I forbindelse med aktiviteter inden for genbrugshåndtering har platformen indbyggede funktioner, der understøtter hele processen. Fra indgående materialesortering og -klassificering, til lagerstyring, styring af udgående materialer, handel med materialer inklusive eksport på tværs af grænser.

Anmod om en demo