Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Danmark language:Dansk
operations manager recycling screens.jpg

Ét system fra start-til-slut

Med ét system dækker AMCS Enterprise Management hele kæden fra affaldsindsamling og genbrug til videre forarbejdning og handel

Screen ERP

ERP; Din virksomheds hjerte

Enterprise Management (ERP)

Gør din virksomhed klar til fremtiden

Få øjnene op for større fortjeneste og produktivitet med vores globalt anerkendte system til Enterprise Management (ERP). Med vores platform har vi automatiseret hundredvis af back-office-systemer til kunder i hele verden. Gør som dem og gør dine primære forretningsprocesser klar til fremtiden. Det er vigtigere end nogensinde. Især når kontinuitet står øverst på din liste over vigtige mål. 

Din virksomheds kerne

AMCS Enterprise management er mere end en ERP-løsning.  Det er kernen i AMCS-platformen. Og rygraden i din automatiserede virksomhed. Med en enkelt platform skalerer den fra mellemstore foretagender til store virksomheder. Den dækker hele processen for affaldshåndtering. Med integrerede end-to-end-løsninger. Fra input til output. Vi administrerer også dine aktiver og ressourcer, og standardiserer dine processer og overholdelse af direktiver og lovgivning. Dette resulterer i fordele som driftbesparelser og -effektivitet, reducerede kundecenter-omkostninger, bedre kundeoplevelse og forbedret likviditet.

 

Fuldstændigt fremtidssikret

Vi leverer problemfri integration med andre komponenter, baseret på udviklinger i hele verden. Vi investerer meget i vores globale udviklingsteam, for at skræddersy vores tjenester til affaldshåndtering. Denne unikke tilgang resulterer i løsninger, der er fremtidssikre, robuste, altid tilgængelige og som har en konsekvent ydeevne. 

Ekspertise

Med vores end-to-end-software til affaldshåndtering opnår du fordelene ved vores brancheindsigt, mangeårige ekspertise, samt fordelene ved vores "best practice" forretningsmodel.

Indtægtssikring og margenoptimering

Indtægtssikring og margenoptimering Øg dine indtægter

 

Er du sikker på at du fakturerer alle de tjenester som du yder? Uden tab af indtægter? Det er ikke alle, der har en virksomhed med flere depoter, som kan svare “Ja”. Ved at automatisere alle manuelle processer vil vores affaldshåndteringssoftware hjælpe dig med at optimere dine margener og administrere din prisfastsættelse. Øg din indtægt ved at benytte central styring og gennemsigtighed i data til at overvåge din virksomheds resultater. 


Maksimering af faktureret indtægt:

 • Sørg for, at alle tjenester faktureres korrekt
 • Få gavn af prisbeskyttelse
 • Undgå tab af indtægter
 • Vær sikker på, at de rette priser bliver faktureret

 

Optimer margener:

 • Analysér rentabilitet pr. kontrakt/transaktion
 • Implementer prisindeksering og dynamisk prisfastsættelse
 • Opnå sikker og korrekt fakturering af affalds- og genbrugsfraktioner
 • Anvend dynamisk prismodeller for erhvervskundekontrakter
 • Få sikker betaling gennem forudbetaling

Fakturer hver uge for at optimere likviditeten

Standardisering af forretningsprocesser

Standardisering af forretningsprocesser 'Regional farvekodning’ af virksomhedsmodel

Den standardiserede ERP-virksomhedsmodel passer til flere virksomheder, depoter, valutaer og sprog. De leverer også ‘regional farvekodning’ for både at tilgodese lokale behov, samt at granske resultater på regionale eller centrale niveauer. 

 

Etabler standard-KPI'er og samlet metrik i hele virksomheden.  Sammenlign din virksomheds drift og resultater på tværs af forretningsområder – adskillelige depoter, skraldebiler, steder til efterindsamling osv.

 • Eliminer regneark og erstat forskellige forældede systemer, der gør det svært at konsolidere metrik
 • Brug AMCS' "best practice"-model til affaldsbranchen som brancheudgangspunkt
 • Overhold lokale, finansielle og affaldsdirektiver
 • Få gavn af central styring og datagennemsigtighed, samt forretningsresultater
 • Bidrag til højere margener med beslutningssuport/-værktøjer

 

Optimering af ressourcer

Optimering af ressourcer Kom i gang med at få bedre margener

Hvis dine containere ikke er i bevægelse, går du glip af margener. Du vil have et system, der kan identificere aktiver i langsom bevægelse. Hvis du standardiserer dine processer, er det meget nemmere at regionalisere eller centralisere besparelser. Og optimere dine margener omkring dine aktiver. Vi hjælper dig med at sikre en effektiv udnyttelse af dine ressourcer, ved at hjælpe dig med at opnå en bedre effektivitet. Dette indbefatter alt lige fra fakturering til debitorer og kreditorer, kundecentre og afsendelse.

 

Effektiv udnyttelse af ressourcer:

 • Reduceret kundecenteropkald og -omkostninger
 • Centraliserede funktioner, der opererer efter standardprocesser
 • Øg mængden af beslutningsdata til salgsformål og bedre margener
 • Forvaltning af skraldespande, personale, skraldebiler og rutestyring

Digitalisering af virksomhedheden

Digitalisering af virksomheden Komplet indblik

Vi har digitaliseret vores virksomhed for at give vores kunder et bedre indblik og en hurtigere service. Digitale dokumenter og digitale affaldsbehandlingssedler deles centralt af vores webportal eller e-mail. Ved at arbejde digitalt, slipper vi for alle for mængder af papir.

Slutkunder kan få adgang til deres konti online, se faktureringshistorik, foretage serviceanmodninger, vælge faktureringsmuligheder, tilmelde sig automatisk betaling og betale fakturaer. Dette medfører:

 • Reducerede omkostninger
 • Forbedret leveringstid og forbedret likviditet
 • Nem adgang til digital dokumentation for udført ydelse

Kundetilfredshed
Kundetilfredsheden forbedres yderligere af vores kundecenter, med dets digitale kundeoverblik over aktiviteter og realtidsdata. Alle spørgsmål kan besvares døgnet rundt.

Skalerbar cloud-struktur

Skalerbar cloud-struktur Dokumenterede resultater

Dit system har brug for at kunne vokse med forandringer. Som bevægelsen fra affald til ressourcer. Vær ét skridt foran. Vores skalerbare software er blevet gennemprøvet af tusindvis af affalds- og genbrugskunder i hele verden. AMCS-softwaren bruger et enkelt system og en enkelt database, og understøtter adskillelige virksomheder, depoter, valutaer og flersprogede applikationer.

Al data overføres på sikker vis, så dine kunders data altid er sikret. Adgang til portalvisninger og funktionalitet kan konfigureres ved hjælp af sikkerhedsindstillinger – datakryptering, autorisation, login (enkelt login). Vores licensmodeller skaber også forudsigelige og tilbagevendende indtægter.

Kravoverholdelse

Overholdelse (IT, finans, direktiver, lovgivning) Overhold lokal og international lovgivning

Virksomheder inden for affalds- og genbrugsbranchen er bundet af strenge regler og bestemmelser. Nationale regeringer og lokale kommuner implementerer affaldsdirektiver. Vi forstår at lovgivningen ændres, i takt med at regeringer promoverer genbrug, og branchen bevæger sig hen imod en cirkulær økonomi. En af de største drivkræfter bag AMCS' ERP-system, er at hjælpe dig med at holde dig ajour og i overensstemmelse.

AMCS-platformen understøtter:

 • Nationale og internationale affaldsdirektiver
 • Understøttelse af flere lovgivninger
 • Det europæiske affaldskatalog (EWC)
 • (Digital) dokumentation af affaldsbehandling
 • Diligenspligt
 • Administration af afgifter ved deponeringsanlæg
 • Direktiver for og rapportering af farligt affald
 • Rapportering af affaldsindsamling
 • Eksportdokumenter relateret til affald og råmaterialer
 • Skatte- og finansmæssig overensstemmelse
 • Indtægtssikring og margenoptimering

   

  Er du sikker på at du fakturerer alle de tjenester som du yder? Uden tab af indtægter? Det er ikke alle, der har en virksomhed med flere depoter, som kan svare “Ja”. Ved at automatisere alle manuelle processer vil vores affaldshåndteringssoftware hjælpe dig med at optimere dine margener og administrere din prisfastsættelse. Øg din indtægt ved at benytte central styring og gennemsigtighed i data til at overvåge din virksomheds resultater. 


  Maksimering af faktureret indtægt:

  • Sørg for, at alle tjenester faktureres korrekt
  • Få gavn af prisbeskyttelse
  • Undgå tab af indtægter
  • Vær sikker på, at de rette priser bliver faktureret

   

  Optimer margener:

  • Analysér rentabilitet pr. kontrakt/transaktion
  • Implementer prisindeksering og dynamisk prisfastsættelse
  • Opnå sikker og korrekt fakturering af affalds- og genbrugsfraktioner
  • Anvend dynamisk prismodeller for erhvervskundekontrakter
  • Få sikker betaling gennem forudbetaling

  Fakturer hver uge for at optimere likviditeten

 • Standardisering af forretningsprocesser

  Den standardiserede ERP-virksomhedsmodel passer til flere virksomheder, depoter, valutaer og sprog. De leverer også ‘regional farvekodning’ for både at tilgodese lokale behov, samt at granske resultater på regionale eller centrale niveauer. 

   

  Etabler standard-KPI'er og samlet metrik i hele virksomheden.  Sammenlign din virksomheds drift og resultater på tværs af forretningsområder – adskillelige depoter, skraldebiler, steder til efterindsamling osv.

  • Eliminer regneark og erstat forskellige forældede systemer, der gør det svært at konsolidere metrik
  • Brug AMCS' "best practice"-model til affaldsbranchen som brancheudgangspunkt
  • Overhold lokale, finansielle og affaldsdirektiver
  • Få gavn af central styring og datagennemsigtighed, samt forretningsresultater
  • Bidrag til højere margener med beslutningssuport/-værktøjer

   

 • Optimering af ressourcer

  Hvis dine containere ikke er i bevægelse, går du glip af margener. Du vil have et system, der kan identificere aktiver i langsom bevægelse. Hvis du standardiserer dine processer, er det meget nemmere at regionalisere eller centralisere besparelser. Og optimere dine margener omkring dine aktiver. Vi hjælper dig med at sikre en effektiv udnyttelse af dine ressourcer, ved at hjælpe dig med at opnå en bedre effektivitet. Dette indbefatter alt lige fra fakturering til debitorer og kreditorer, kundecentre og afsendelse.

   

  Effektiv udnyttelse af ressourcer:

  • Reduceret kundecenteropkald og -omkostninger
  • Centraliserede funktioner, der opererer efter standardprocesser
  • Øg mængden af beslutningsdata til salgsformål og bedre margener
  • Forvaltning af skraldespande, personale, skraldebiler og rutestyring
 • Digitalisering af virksomhedheden

  Vi har digitaliseret vores virksomhed for at give vores kunder et bedre indblik og en hurtigere service. Digitale dokumenter og digitale affaldsbehandlingssedler deles centralt af vores webportal eller e-mail. Ved at arbejde digitalt, slipper vi for alle for mængder af papir.

  Slutkunder kan få adgang til deres konti online, se faktureringshistorik, foretage serviceanmodninger, vælge faktureringsmuligheder, tilmelde sig automatisk betaling og betale fakturaer. Dette medfører:

  • Reducerede omkostninger
  • Forbedret leveringstid og forbedret likviditet
  • Nem adgang til digital dokumentation for udført ydelse

  Kundetilfredshed
  Kundetilfredsheden forbedres yderligere af vores kundecenter, med dets digitale kundeoverblik over aktiviteter og realtidsdata. Alle spørgsmål kan besvares døgnet rundt.

 • Skalerbar cloud-struktur

  Dit system har brug for at kunne vokse med forandringer. Som bevægelsen fra affald til ressourcer. Vær ét skridt foran. Vores skalerbare software er blevet gennemprøvet af tusindvis af affalds- og genbrugskunder i hele verden. AMCS-softwaren bruger et enkelt system og en enkelt database, og understøtter adskillelige virksomheder, depoter, valutaer og flersprogede applikationer.

  Al data overføres på sikker vis, så dine kunders data altid er sikret. Adgang til portalvisninger og funktionalitet kan konfigureres ved hjælp af sikkerhedsindstillinger – datakryptering, autorisation, login (enkelt login). Vores licensmodeller skaber også forudsigelige og tilbagevendende indtægter.

 • Kravoverholdelse

  Virksomheder inden for affalds- og genbrugsbranchen er bundet af strenge regler og bestemmelser. Nationale regeringer og lokale kommuner implementerer affaldsdirektiver. Vi forstår at lovgivningen ændres, i takt med at regeringer promoverer genbrug, og branchen bevæger sig hen imod en cirkulær økonomi. En af de største drivkræfter bag AMCS' ERP-system, er at hjælpe dig med at holde dig ajour og i overensstemmelse.

  AMCS-platformen understøtter:

  • Nationale og internationale affaldsdirektiver
  • Understøttelse af flere lovgivninger
  • Det europæiske affaldskatalog (EWC)
  • (Digital) dokumentation af affaldsbehandling
  • Diligenspligt
  • Administration af afgifter ved deponeringsanlæg
  • Direktiver for og rapportering af farligt affald
  • Rapportering af affaldsindsamling
  • Eksportdokumenter relateret til affald og råmaterialer
  • Skatte- og finansmæssig overensstemmelse

AMCS Enterprise Management (ERP) dækker en lang række forretningsprocesser:

 • Kunde- og kontraktstyring, understøttelse af komplicerede prismodeller, som betaling efter vægt, frivægt, prisnedsættelse, prisindeksering, afkrævning pr. besøg og afkrævning for minimumløft
 • Systemer til styring af aktiver (køretøjer, skraldespande, containere)
 • Transportprocesser; containerstyring, ruteplanlægning og -udførelse, gennemførelse af enkeltture, container- eller komprimeringsarbejde
 • Vejesystemer (betaling efter vægt, vejebroer, affaldsanlæg, genbrugspladser)
 • Genbrug (indgående/udgående, materialesortering, lagerstyring)
 • Materialehandel (kortlægning af udbud og efterspørgsel, beregninger af margener, forsendelsesdokumenter)
 • Regnings- og faktureringsmotor: lettere digital fakturering (e-fakturering) og automatiske påmindelser
 • Kreditorer (underleverandører, ekstern behandling, midlertidigt personale)
 • Debitorer (betalingsservice, online-betalinger med kreditkort, forbedring af dagligt salg)

Ét system fra start-til-slut 

Med ét system dækker vores software til affaldshåndtering hele værdi- og forsyningskæden. Fra affaldsindsamling, affaldsproduktion og -behandling, til genbrug, varesalg og deponeringsanlæg. Vi yder service til alle markeder, til kommunal affaldsindsamling, erhvervsindsamling og indsamling af farligt affald (olie, gas og kemikalier).

I skyen 

AMCS tilbyder kunder anvendelsesmodeller outsourcing af softwaresuiten for affalds- og genbrugsbranchen. AMCS’ cloud-løsning er førende i branchen og leveres på infrastruktur af høj klasse.

Disse Cloud-baserede anvendelsesmuligheder er velegnede til affalds- og genbrugsoperatører, som ikke vil have de faste IT-relaterede omkostninger, herunder hardware og nøglemedarbejdere til løbende support, opgraderinger, træning og vedligeholdelse.  AMCS' standardløsninger anvendes på en effektiv måde, hvormed operatører kan fokusere på deres kerneforretning, uden at skulle investere i ikke-kernekompetencer. Operatører kan være 'live' i systemet inden for fire uger efter igangsættelse.

Anmod om en demo