Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Danmark language:Dansk
iStock-1128866299_household recycling.jpg

25 nov 2019

Hvordan får man (endnu) flere til at sortere affald?

Genbrug af affald er en vigtig vej til at reducere spild af ressourcer, forurening og CO2-udslip. Derfor er det positivt, at danskerne er gode til at fordele deres skrald i de rette containere. Men der er plads til forbedring, og det kan sikres med digitale løsninger og økonomiske incitamenter.

For at det, vi smider ud, kan genbruges hensigtsmæssigt og effektivt, er det nødvendigt at sortere det. I 2018 sorterede 73 procent af danskerne deres affald (ifølge tænketanken CONCITOS’ klimabarometer). Tallet var dog det samme i 2016, og derfor er der meget, der tyder på, at affaldssortering er blevet en vane, så der nu er plads til at iværksætte nye initiativer.

Mere affald i byerne
For det bliver ikke ligefrem mindre vigtigt at sortere og håndtere affald korrekt i fremtiden - tværtimod. Særligt i byzoner kan det være en udfordring for kommuner og skraldevirksomheder.

For det første er den generelle velstand på verdensplan stigende, og det betyder, at den enkelte producerer mere affald - dog formentlig med mindre plastik iblandt.

For det andet flytter flere og flere ind til byerne. Det betyder, at mængden af affald særligt i byerne er voksende, og vi kan regne med, at denne tendens fortsætter et godt stykke ind i fremtiden.

For det tredje er metoderne til at genanvende det, vi smider ud, under hurtig udvikling, og mulighederne for anvendelse udvider sig hele tiden. Derfor er der mindre og mindre, der behøver at gå til spilde. Det er med til at gøre den rette sortering og håndtering af affald til en mere og mere central opgave. Det gælder for såvel borgerne som kommunerne og de virksomheder, der indsamler og distribuerer det, vi skiller os af med.

Økonomien som motivator
Som kommune eller skraldevirksomhed er det typisk et brændende ønske, at borgerne i - endnu - højere grad begynder at sortere deres affald.

Det første svar på, hvordan det ønske kan forvandles til virkelighed, er gerne det åbenlyse: At tilbyde flere fraktioner og spande til de forskellige typer affald (glas, plast, metal, papir, pap, restaffald, osv). Altså en praktisk og fysisk løsning. Men én ting er at sætte spandene op, hvilket flere kommuner allerede har gjort - men noget andet er at få folk til at komme i gang med at bruge dem. Det er man blandt andet lykkedes med på genbrugspladserne, hvor de har nudget borgerne ved at bemande containerne, gjort åbningen mindre, sat “småt og brændbart”-containeren længst væk, eller ligefrem omdøbt den til noget andet, så man ikke fristes til bare at smide alt heri. Det har resulteret i, at det nu kun er mindre end 15 procent, der bliver brugt til energi. Fra et genbrugssyndspunkt er det positivt, fordi alt tyder på, at vi er blevet bedre til at genbruge igen og igen, så vores ting får længere levetid, kræver mindre produktion og sætter et mindre klimaaftryk.

En vej hertil kan være økonomien som incitament. Fra udlandet kender man eksempelvis modeller, hvor borgerne ikke som her i Danmark betaler for affaldstømning over skatten, men per kilo de smider i restaffaldsspanden, eller per gang den bliver tømt. Jo mindre affald, der ender i den store, almindelige affaldsspand, jo færre gange om ugen skal den hentes (uden det naturligvis skal nå at stå og lugte og tiltrække skadedyr). Dermed betaler borgerne mindre for at få hentet deres affald, hvis de er flittige til at sortere det fra, der skal til genbrug.

Digital optimering
Hos AMCS kan vi med digitale løsningsmodeller hjælpe en mere bæredygtig, fremtidssikret og ressourcebesparende udvikling inden for affaldshåndtering på vej. Med vores cloud-baserede AMCS Platform kan du få lige præcist de moduler, som din organisation har behov for til at forbedre jeres indsamling af affald, både restaffald og materialer til genbrug.

Det intelligente optimeringsmodul kan f.eks. planlægge og optimere jeres indsamlingsruter for skraldemændene, og med vores mobileløsning og teknologi til skraldebilerne kan I få RFID, GPS og vejning om bord, såfremt I ønsker at teste en betalingsløsning af. Mulighederne er (næsten) uendelige. Uanset hvilke udfordringer I står over for med jeres affald og genbrug, vil AMCS Platformen kunne hjælpe jer.

Du kan læse mere om, hvordan I kan optimere jeres affaldshåndtering her: AMCS Platform