Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Danmark language:Dansk
iStock-1175109823.jpg

Udfordringer ved affaldshåndtering fra anlæg og byggepladser

Se webinaret online

Lær hvordan du kan øge effektiviteten og levere bæredygtighed med hjælp af AMCS Platformen

Anlægs- og byggeriaffald er ansvarlig for 30% af det affald der produceres i Danmark. Mange af de materialer, vi producerer som en del af det, har en høj værdi, såsom metaller, glas, træ og beton. Alligevel går meget af disse materialer til spild, hvilket selvfølgelig ikke er bæredygtigt.

Dette webinar gennemgår mulige løsninger, der er designet specielt til byggebranchen for at opnå maksimal værdi og effektivitet.

Under webinaret diskuteres bl.a.: 

  • Udfordringer når man håndterer affald fra anlæg og byggepladser 
  • Hvordan kan man forbedre gennemsigtigheden i hele forretningskæden 
  • Hvordan kan man forbedre logistikken og gøre affaldshåndteringen økonomisk attraktiv på en bæredygtig måde

Dette AMCS webinar handler om, hvordan man forbedrer logistikken for affaldet. Vi viser dig, hvordan smarte teknologier, som f.eks. en ERP platform designet specifikt til affaldsbranchen, kan automatisere og standardisere de nødvendige processer, hvilket resulterer i betydelige omkostningsbesparelser og reducering af miljøbelastningen.

Derudover er det muligt at forbedre logistikken med intelligent ruteplanlægning og -optimering. Intelligent Optimisation er AMCS' standardløsning til ruteplanlægning i realtid, transportoptimering og eksekvering af distributions- og indsamlingsruter. Løsningen kan hjælpe med at optimere din planlægning, reducere kørte kilometer, få lavere brændstofomkostninger og derved reducere CO2-udledningen. AMCS Platform – en integreret og samlet løsning til hele din forretning Sidst men ikke mindst vil webinaret udforske fordelene ved at have ruteoptimering og mobil teknologi i lastbilerne kombineret med et branchespecifikt ERP-system til at optimere servicen, ved f.eks. vejning, fotografering, og opfølgning. Ved at udstyre chaufførerne med tablets, kan de få digitale opdateringer til ruteplanerne og have elektronisk interaktion med kontoret i realtid.