Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Danmark language:Dansk
returpack.jpg

With the AMCS solution our entire transport chain is covered and we can plan on both a strategical, tactical and operational level.

Returpack

Bedre transportoverblik og markant forbedret kundeservice

Returpack er Sveriges største pantindsamlingsvirksomhed. De har ansvar for både indsamling, administration og udbetaling af pant til 2.700 butikker fordelt over hele Sverige.

De håndterer 1,7 mia. dåser og pantflasker hvert år, og til dette har Returpack ca. 48 vogne på vejene hver dag. De har 65 ansatte og opererer fra én fabrik og 24 terminaler placeret rundt omkring i Sverige. Omsætningen var i 2015 2,5 milliarder svenske kroner.

Udfordringen

Logistikudvikler Joakim Andersson forklarer, ”I mange år har Returpack arbejdet med flere eksterne transportleverandører, der hver især har planlagt og udført deres egne indsamlingsruter, såvel som haft kontakten til Returpacks kunder, butikkerne. Som konsekvens heraf følte vi at vi manglede kontrol med indsamlingsoperationerne og kundekontakten, og mangel på indsigt i ruteplanlægningsprocessen betød at vi ikke kunne beregne transportomkostningerne.

Løsningen

”Med AMCS’ løsning indgår hele planlægningshorisonten, og vi kan planlægge både strategisk, taktisk og operativt. Stamruterne er planlagt i AMCS’ ruteplanlægningssystem og de bliver optimeret på baggrund af gentagne kundebesøg. Stamruterne bliver herefter overført til AMCS’ flådeplanlægningssystem, hvor den operationelle planlægning, såvel som den faktiske udførsel, bliver håndteret. ”

Resultaterne

”Vi oplevede signifikante fordele lige fra begyndelsen. ”

Med det samme reducerede vi flåden med 2, ud af de oprindelige 48 vogne – en større reduktion forventes inden for det første år. Bedre kundekontakt, -service m.m..

Hvis du vil vide mere

Download casen og læs om alle de fordele og resultater Returpack har opnået med implementeringen af den intelligente optimerings- og mobilløsning.

returpack collection

Anmod om en demo

cloud iStock-479184640 (002).jpg

The Future of Software Platforms for the Waste & Recycling Industry

Free webinar for municipalities, waste management companies and waste transporters

This webinar will provide insights into three main topics supporting the next generation software platform for your business: Business Agility, Cloud Services, and an Exceptional User Experience. Sign up to learn more

Register for the webinar here